kaýyllyk ka‧ýyl‧lyk

[ka:ýyllyk]

Bildirilýän makullyk, razylyk.

  • Ol oňa kaýyllyk bilen gulak salýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kaýyllyk - kaýyllygy.


Duş gelýän formalary
  • kaýyllyga
  • kaýyllygy
  • kaýyllygyma
  • kaýyllygyndan
  • kaýyllykdan