kütelmek kü‧tel‧mek işlik

 1. Kütek bolmak, kesmezek bolmak, ötmezek bolmak.

  • Seň beren öwüdiň-ýiti ýaragym. Döwülmedi, kütelmedi söweşde. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Kütelen päki. Kütelen pyçak.

 2. Göçme manyda Körzehin bolmak, akyly kütek bolup başlamak.

  • Gara gözüň bilen gyýa gaşyňy, kütelmejek akyl-huşuny söýýän. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Erbet görmek, gowy görmekden galmak.

  • Onuň kütelen göreji ünji bilen ýylpyldady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 4. Göçme manyda Küti bolmak, galňamak.


Duş gelýän formalary
 • kütelen
 • kütelende
 • kütelerin
 • kütelip
 • kütelme
 • kütelmedi
 • kütelmegi
 • kütelmegine
 • kütelmejek
 • kütelmek
 • kütelmesi
 • kütelmändigini
 • kütelmäni
 • kütelýär