kütelişmek kü‧te‧liş‧mek işlik

 1. Kütelip, ötmezek bolup başlamak, kesmezek bolup başlamak.

  • Pyçak kütelişipdir.

 2. Göçme manyda Körzehin bolup başlamak, akyldan galyşmak.

  • Akylym kütelişipdir.

 3. Göçme manyda Kütelip ugramak, görmek ukyby peselişmek.

  • Ol özüniň kütelişen gözlerini süzüljiredip, nämedir bir zat hakynda oýlanýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Kütelip başlamak, galňaşmak.


Duş gelýän formalary
 • kütelişdi
 • kütelişen
 • kütelişende
 • kütelişip
 • kütelişipdir
 • kütelişme
 • kütelişmegi
 • kütelişmeler
 • kütelişmeleri
 • kütelişmesine
 • kütelişmeýär
 • kütelişse
 • kütelişseler
 • kütelişýär
 • kütelişýärler