küteklik kü‧tek‧lik

Akyly ýiti dällik, düşbi dällik, körzehinlik.

  • Dogabitdi kütekligine garamazdan ýatdan aýdýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem küteklik - kütekligi.


Duş gelýän formalary
  • kütekligi
  • kütekligin
  • kütekligine
  • kütekligini
  • kütekligiň