küme

Tomus aýlarynda ýaşamak, goş-golam ýa-da mal satmak üçin çybykdan, agaçdan edilen jaý.

  • Çöp kümäniň üstünden towuklar gözleriniň gytaklary bilen ýere seredişýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Goşa obasyndaky bir kümäniň gapdalynda birnäçe daýhan gyşaryp ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)