küştçi küşt‧çi at

Küşt oýnuna ökde adam.

  • Çary aga obanyň küştçilerinden biridi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýekedabanyň sesi daşardaky küştçüleriň sesi bilen goşulýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem küştçi - küştçüde, küştçüler, küştçüsi.


Duş gelýän formalary
  • küştçiniň
  • küştçüdi
  • küştçüler
  • küştçülere
  • küştçüleriniň
  • küştçüleriň
  • küştçüligi