küşgürmek işlik

  1. Biriniň ýa bir zadyň üstüne iti öjükdirip ugrukdyrmak.

    • Tejribeli awçy ony küşgürip awa saldy. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Göteriläp, azdyryp, birini başga biriniň üstüne öjükdirmek, erbet iş etmäge iteklemek.