küşgürmek küş‧gür‧mek işlik

 1. Biriniň ýa bir zadyň üstüne iti öjükdirip ugrukdyrmak.

  • Tejribeli awçy ony küşgürip awa saldy. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Göteriläp, azdyryp, birini başga biriniň üstüne öjükdirmek, erbet iş etmäge iteklemek.


Duş gelýän formalary
 • küşgürdi
 • küşgürdim
 • küşgürdimi
 • küşgüren
 • küşgürenem
 • küşgürip
 • küşgüripdir
 • küşgürmek
 • küşgürmeli
 • küşgürýän
 • küşgürýändigine
 • küşgürýändigini
 • küşgürýär
 • küşgürýärdi
 • küşgürýärdiler