küşgürilmek küş‧gü‧ril‧mek işlik

  1. Biriniň üstüne öjükdirilmek, küşgürip goýberilmek.

    • Ol it küşgürilen ugra baka seredip, ýoldaşlarynyň özlerinden üýtgeşik bir jyns bilen söweş edýändigini gördi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Garly öz yzyndan ýarak itiň küşgürilenini aňdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Göçme manyda Biriniň üstüne öjükdirilmek, erbet, ýaramaz ugra iteklenmek.


Duş gelýän formalary
  • küşgürilen
  • küşgürilenini
  • küşgürilýär