küýzegär

Toýundan küýze ýasaýan ussa.

  • Köp ýolagçylar uzyn boýly küýzegäre göripçilik bilen garaýardylar. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)

  • Olar küýzegärler, tetetinçiler we altyn işleriniň ussalarydyr. (Gadymy dünýä taryhy)