küýze

Iki ýa-da dört gulply, köwereden bişirilip ýasalýan ýaýbaň billi, bokurdakly gap, jürdek.

 • Suw getiren hem bir, küýze döwen hem. (nakyl)

 • Suw küýzesi suwda synar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • küýze-de
 • küýzede
 • küýzeden
 • küýzedir
 • küýzedäki
 • küýzeler
 • küýzelerde
 • küýzelere
 • küýzeleri
 • küýzelerinde
 • küýzelerine
 • küýzelerini
 • küýzeleriniň
 • küýzeleriň
 • küýzeli
 • küýzesi
 • küýzesinde
 • küýzesine
 • küýzesini
 • küýzä
 • küýzämiziň
 • küýzäni
 • küýzäniň
 • küýzäň