küýze

Iki ýa-da dört gulply, köwereden bişirilip ýasalýan ýaýbaň billi, bokurdakly gap, jürdek.

  • Suw getiren hem bir, küýze döwen hem. (nakyl)

  • Suw küýzesi suwda synar. (nakyl)