küýsetmek işlik

  1. Arzuw etdirmek, isletmek.

  2. Göresiňi getirmek.

    • Oňa obany küýseden zat nämekä?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Şeýle-de bolsa, Annam jan kakasyny küýsetmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem küýsetmek - küýsedýär, küýseder, küýsedipdir.