köstli sypat

[kö:stli]

Kemi bar bolan, ýetmezçilikli, kemçilikli.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem köstli - köstlüde, köstlüler, köstlüsi.