köst at

[kö:st]

Kemçilik, ýetmezçilik.

  • Meniň eden işimiň kösti bolmaz, «gideli» diýseň, gidäýeris! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem köst - köstüm, köstüň.