kössekleşmek işlik

Kösseklemäge kömek etmek, bilelikde kösseklemek.

  • Gylýallary kössekleşmek.