kösendirmek işlik

Azap çekdirmek, horlamak örtemek, jibrindirmek.

  • Men indiden soň seni kösendiresim gelmeýänligine düşün! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Elimden pilimi alyp, kösendirdiň-de goýaýdyň!