kösük at

Botanika Gumda bitýän, köki käşire meňzeş ösümlik.

  • Gözeliň altyn ýüzigi, onuň kösük ýaly barmakly ellerine üýtgeşik bir gözellik berýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Guma kösük ýygmaga gitmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kösük - kösügi.