körzehinlik

[kö:rzehinlik]

Düşbi dällik, kütek zehinlilik, zehinsizlik.

  • Körzehinligi maşgala çlenleriniň hemmesiniň lapyny keç edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem körzehinlik - körzehinligi.