körzehin

[kö:rzehin]

Zehini kütek, düşbi däl, zehinsiz.

  • Indi seredip otursam, ol hiç zat bilmeýän, gazykdan ýöretmeli körzehin eken. («Tokmak» žurnaly)