körpeçe

Kiçiräk ýorgana meňzeş düşek, düşekçe.

  • Tamyň içinde myhmanlar üçin atylan körpeçe hem ýassyklardan başga hiç zat ýokdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)