köretmek işlik

[kö:retmek]

Köräp ýanmaga mejbur etmek, ýelläp tutaşdyrmak.

  • Bir bölek fanera bilen çişligiň közüni köredip oturan agzy ýaşmakly aýaldan başga adama gözi düşmedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köretmek - köredýär, köreder, köredipdir.