körek

[kö:rek]

Gowaçanyň açylmadyk hoz şekilli gozasy.

  • Ýetişen körekler açylypdyr. («Kolhoz Günleri»)

  • Çil çekip ýap gazmakdan, uzyn gijeläp körek açmakdan dyndyran maşyn dälmi? ! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem körek - köregi.