köplük

  1. Mukdar taýyndan köp bolmaklyk, känlik, agdyklyk, artyklyk, bolluk.

  2. Köpçülik, halk ilat.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köplük - köplügi.

köplük san

Grammatik termin seret san

  • «-lar, -ler» goşulmalary köplük sany aňladýarlar.