köpeltmek kö‧pelt‧mek işlik

 1. San taýyndan köp etmek, artdyrmak.

  • Seredip otursam, sen geýim-eşigi köpeltmäge hiç pikir bermeýärsiň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Arasyny ýygaltmak çaltlaşdyrmak.

  • Çaşçy çaman bulara gelmesini has hem köpeltdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Matematika Bir sany ikinji bir sana götermek, göterip jemini çykarmak.

  • Bäşi bäşe köpeltseň, näçe bolar?

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpeltmek - köpeldýär, köpelder, köpeldipdir.


Duş gelýän formalary
 • köpeldeliň
 • köpelden
 • köpelder
 • köpelderin
 • köpelderis
 • köpeldersiň
 • köpeldeýin
 • köpeldip
 • köpeldipdi
 • köpeldipdir
 • köpeldipdirler
 • köpeldiň
 • köpeldäýmegi
 • köpeldýän
 • köpeldýändigi
 • köpeldýändiklerini
 • köpeldýänini
 • köpeldýär
 • köpeldýärdi
 • köpeldýärler
 • köpeldýärsiň
 • köpeldýärsiňiz
 • köpeltdi
 • köpeltdi-de
 • köpeltdigiçe
 • köpeltdiler
 • köpeltdiň
 • köpeltjegem
 • köpeltjegine
 • köpeltjegini
 • köpeltjek
 • köpeltjekdigini
 • köpeltme
 • köpeltme-de
 • köpeltmegi
 • köpeltmeginde
 • köpeltmegine
 • köpeltmegiň
 • köpeltmek
 • köpeltmekde
 • köpeltmekden
 • köpeltmekdir
 • köpeltmeklige
 • köpeltmekligi
 • köpeltmekligiň
 • köpeltmeklik
 • köpeltmeklikde
 • köpeltmekçi
 • köpeltmelerini
 • köpeltmeli
 • köpeltmelidir
 • köpeltmeseler
 • köpeltmesiniň
 • köpeltmäge
 • köpeltmän
 • köpeltmändiler
 • köpeltmäni
 • köpeltmäniň
 • köpeltsek
 • köpeltseň