köpürjiklemek işlik

Köpürjik emele gelmek, köpremek, köpüklemek, ýeljiklemek.

  • Tolkunlar köpürjikläp gelýän ýaly bolup, soňundan ýene mawy suwa goşulyp gidýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol şor suwda hem köpürjikleýär. («Sowet Türmenistanynyň Aýallary» žurnaly)