köpürjik

  1. Sabyn bilen el ýa-da kir ýawlanda emele gelýän ýeljik.

    • Eller näzik geýme agram salýardy, Tazda köpürjikler çogup galýardy. (A. Kekilow, Söýgi)

    • Sabyn köpürjigi.

  2. Gazly suwlarda ýa-da deňiz tolkunlarynda emek gelýän köpük.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpürjik - köpürjigi.