kömelek

Botanika Ýeriň astynda bitýän hem-de spora arkaly köpelýän iýilýän ösümlik.

  • Men kömelek we ismanak ýygyp gelýärdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Nury oglanlary kömelek çöplemäge çagyrdy. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kömelek - kömelegi.