kömekleşmek işlik

Birine ýardam etmek, birine kömek bermek, kömek edişmek.

  • Men eneme kömekleşdim. (G. Gurbansähedow, Enesiniň Ýumuşlary)

  • Men çöle äkitmek üçin gawun-garpyz taýýarladym, ýüklemäge kömekleş! («Sowet edebiýaty» žurnaly)