kömürturşy

Him. Düzüminde kömür kislotasy bar bolan.

  • Ösümlikler howadan kömürturşy gazyny alýarlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)