kölçe

[kö:lçe]

Suw toplanan kiçijik köl, ýer.

  • Howlynyň içinde käbir ýerinde erän garyň suwundan kiçijik kölçe emele gelip, mal dersiniň eýeňi çykan sary suwlar tegelenip ýatyrdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Maýda-maýda kölçeler, çiller, joýalar alabeder bolup görünýär. (N. Jumaýew, Ak Derek)