köklemek1 işlik

  1. Kök atmak, kök çekmek.

    • Ýorgany köklemek.

  2. Kök bilen berkitmek.

    • Öýüň tärimini kökläp çykmak.

köklemek2 işlik

Wagtyňy hoş etmek, keýpiňi gowulandyrmak, keýpden çykmak.

  • Keýplerini kökleşip, Ugradylar myhmanlar. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Olar keýplerini kökläp, gezelenje çykdylar.