kökermek işlik

Kökene daňmak, kökene baglamak.

  • Dowarlary kökermek.