kökerilmek işlik

Kökene daňlyp goýulmak, kökene baglanmak, kökenlenmek.

  • Kökerilen goýun ýaly ýüzlerini aşak sallap oturardylar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Alaşalar kökerilen ýaly biri-birine haýbat atyşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)