köken

Sürüdäki goýun-geçiler saglanda, baglanyp goýulýan köp halkaly uzyn ýüp, kökermek üçin ýüp.

  • Goýunlary kökene köperip goýmak.