kökeltmek işlik

  1. Mes etmek, keýpini kök etmek, keýpini artdyrmak.

    • Ýokary okuwy gutarmagy onuň keýpini kökeldipdir.

  2. Keselden halas edip daýandyrmak, sagadyna çykarmak, sagaltmak.

    • Syrkawlan adamyny kökeltmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kökeltmek - kökeldýär, kökelder, kökeldipdir.