köke

[kö:ke]

  1. Çagajyklar üçin kiçijik külçe ýaly edilip bişirilýän çörek.

  2. Süýji, ýag we süýt ýaly zatlar goşulyp bişirilýän peçene.

    • Içi gantly, süýji kökeli gapjagazlary goýup, çykyp gitdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

    • Kempir iýýär köke hem süýtli külçe. (A. S. Puşkin, Ertekiler)