köjetmek işlik

Çuwalyň ýa-da horjunyň köjügini gözetmek, gözäp agzyny daňdyrmak.

  • Çuwallaryň agzyny köjetmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köjetmek - köjedýär, köjeder, köjedipdir.