köjemek işlik

Çuwalyň ýa-da horjunyň köjügini gözemek, gözäp agzyny daňmak. Horjunyň agzyny köjemek.

  • Bugdaýdan doly çuwallaryň agzyny köjemek.