köjelmek işlik

Köjügi gözelmek, gözelip agzy daňylmak.

  • Her kimiň öýüne barsaň, agzy köjelgi ganarlar hatarlanyp dur. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Agzy köjelen çuwallar üsti-üstüne basylyp goýlupdyr.