köje

[kö:je]

Jöwen ýarmasyndan bişirilýan nahar.

  • Gara gazanda ýarma köje döwmegi-de däl, barjak ýerine barýança ony kilwana meňzedip düşürjegine-de şek-şübhe ýokdur. («Tokmak» žurnaly)

  • Parh bilmeze ýarma-da bir köje-de. (nakyl)

  • Ýetim aşy-ýarma köje, ol her bişer ýarym gije. (nakyl)