köşk

 1. Döwlet häkiminiň bolýan uly jaýy, howlusy.

  • Şu jaý hanyň meýlishanasy ýa-da köşgi bolandyr. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Gelin bezenip, özüne timar berip, patyşanyň köşgüne barýar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 2. Özüniň gurluşy, arhitektura aýratynlygy bilen tapawutlanýan köpçülik jaýy.

  • Pionerler köşgi.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köşk - köşgüm, köşgüň.


Duş gelýän formalary
 • köşge
 • köşgi
 • köşgi-de
 • köşgümden
 • köşgüme
 • köşgümizi
 • köşgümiň
 • köşgünde
 • köşgünden
 • köşgündenem
 • köşgündäki
 • köşgüne
 • köşgüni
 • köşgüniň
 • köşgüň
 • köşgüňde
 • köşgüňdenem
 • köşgüňe
 • köşkde
 • köşkden
 • köşkdäki
 • köşkdäkileriň
 • köşkdür
 • köşkler
 • köşklerde
 • köşklerdir
 • köşklerdäki
 • köşklere
 • köşkleri
 • köşkleri-de
 • köşkleridi
 • köşkleridir
 • köşklerinde
 • köşklerinden
 • köşklerine
 • köşklerini
 • köşkleriniň
 • köşkleriň
 • köşkli