köçe

Şäher ýa-da oba ýerlerinde iki giden hatar haýatyň, jaýyň arasyndaky ýol, ýörelge.

  • Agşam salkynyna köçä çykan janly-jemende köpdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)