kätmenlenmek işlik

Kätmen bilen bejerilmek, işlenmek.

  • Hatar aralary kätmenlenip gutaryldy.