kätmenlenmek kät‧men‧len‧mek işlik

Kätmen bilen bejerilmek, işlenmek.

  • Hatar aralary kätmenlenip gutaryldy.


Duş gelýän formalary
  • kätmenlenip