kätmenlemek kät‧men‧le‧mek işlik

Ýeri kätmen bilen bejermek, kätmen bilen ýer işlemek, kätmen urmak.

  • Kätmenledik, ýekeledik, Kesip zyňdyk haşal otun. (A. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)

  • Hatar aralaryny birnäçe gezek kätmenläpdi.


Duş gelýän formalary
  • kätmenledik
  • kätmenlemek
  • kätmenlemeli
  • kätmenleseň-de
  • kätmenläpdi