kätmenleşmek kät‧men‧leş‧mek işlik

Kätmen bilen bejermäge, işlemäge kömekleşmek, kätmen uruşmak.