kätiplik kä‧tip‧lik

[käti:plik]

Könelişen söz Sekretarlyk.

  • Ol kätiplik wezipesini ýerine ýetirýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kätiplik - kätipligi.


Duş gelýän formalary
  • kätipligine
  • kätipligiň