kärende kä‧ren‧de at

Kireýine alnan ekin ýeri.

 • Onuň ene-atasy ýeri pul berip, kärendesine alýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kärendede
 • kärendeden
 • kärendesi
 • kärendesidir
 • kärendesinden
 • kärendesine
 • kärendesini
 • kärendesiniň
 • kärendä
 • kärendäni
 • kärendäniň
 • kärendäň