kärdeş kär‧deş

Bir kär, bir kesp bilen meşgul bolýanlar.

 • Kitap bilen iş salyşýandyryn diýdiňmi, ýagşy ýigit?! Ondan ikimiz kärdeş ekenik-dä?! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kärdeşe
 • kärdeşi
 • kärdeşim
 • kärdeşimdi
 • kärdeşime
 • kärdeşimiz
 • kärdeşimiziň
 • kärdeşimiň
 • kärdeşinden
 • kärdeşine
 • kärdeşini
 • kärdeşiniň
 • kärdeşiň
 • kärdeşler
 • kärdeşlere
 • kärdeşleri
 • kärdeşlerim
 • kärdeşlerimden
 • kärdeşlerimdendi
 • kärdeşlerime
 • kärdeşlerimi
 • kärdeşlerimiz
 • kärdeşlerimizden
 • kärdeşlerimize
 • kärdeşlerimizi
 • kärdeşlerimiziň
 • kärdeşlerimiň
 • kärdeşlerinde
 • kärdeşlerinden
 • kärdeşlerine
 • kärdeşlerini
 • kärdeşleriniň
 • kärdeşleriň
 • kärdeşleriňe
 • kärdeşleriňizi
 • kärdeşleriňiziň
 • kärdeşlik