käkelemek işlik

  1. «Kä-kä» edip, gygyryp ses etmek (towuk hakda).

    • Gygyrşyp käkeläp, ganat kakýarlar, Horozlar, towuklar ony görende. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Sabyrdan gaçmak, aýagyn bişen ýaly bolmak, näme etjegiňi bilmän elewräp ýörmek.

    • Näme ertirden bäri käkeläp ýörsüň, eýgilikmi?!


Duş gelýän formalary
  • käkelemek
  • käkeleýän
  • käkeläp