käbir san çalyşmasy

  1. Hemmesi däl, kim-de bolsa, haýsy-da bolsa biri, aýry-aýry.

    • Synap görmek üçin eseriň käbir ýerinden okap berdim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

    • Käbir ýerlerde gowaçalar basdyrylyp suwarylýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Käýarym, käwagt.