käşir kä‧şir

Botanika Köki miweli bakja ekini we şol ekiniň kösük ýaly süýri iýilýän hasyly.

 • Bu ýerde tüwi, ýag, et, käşir näçe diýseň bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Atyzlaryň içini kelem, käşir ýaly gök önümler bezeýärler. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • käşirde
 • käşirden
 • käşirdir
 • käşirdäki
 • käşire
 • käşirem
 • käşiri
 • käşirin
 • käşirini
 • käşiriň
 • käşirleri
 • käşirli
 • käşirmi