käşir

Botanika Köki miweli bakja ekini we şol ekiniň kösük ýaly süýri iýilýän hasyly.

  • Bu ýerde tüwi, ýag, et, käşir näçe diýseň bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Atyzlaryň içini kelem, käşir ýaly gök önümler bezeýärler. («Pioner» žurnaly)